IT banar väg ur fattigdom och hopplöshet för kvinnor

Den sociala entreprenören Barbara Birungi Mutabazi växte upp i slummen i Kampala, Uganda. Hon förstod tidigt att kvinnornas liv i slummen var svåra och utsatta. Deras liv begränsades av brist på självförtroende och ett starkt beroende av män.

Barbara pluggade hårt i skolan och fick ett stipendium så att hon kunde studera systemvetenskap på universitetet. På sin fritid började hon lära ut grundläggande IT-kunskaper till tjejer i slummen som hoppat av skolan och var arbetslösa. Tjejerna fick jobb och idén till Women in Technology Uganda, WITU, föddes.

WITU utbildar kvinnor mellan 16 och 35 år i yrkesförberedande kunskaper så som intervjuteknik, CV-skrivande, IT och grundläggande ekonomi och de arbetar aktivt med att stärka kvinnornas självförtroende – en nödvändighet för att kunna ta till sig kunskap och ta sig själv vidare.

Under våren 2020 inledde WITU och Social Initiative ett samarbete. Stödet från Social Initiative ger WITU möjlighet att etablera sig i nya slumområden i Kampala och att stärka upp resultatmätningen.

65% av de kvinnor som gått ut WITU:s program skattar att de har stark självkänsla, jämfört med 27% före programmet.
Under 2022 drev 41% av deltagarna ett eget företag efter programmet.
Av de som gått WITU:s program 2022 hade 62% en inkomst direkt vid examen från programmet, jämfört med 27% innan programmet.
image
image
image
image