IT banar väg ur fattigdom och hopplöshet för kvinnor

Den sociala entreprenören Barbara Birungi Mutabazi växte upp i slummen i Kampala, Uganda. Hon förstod tidigt att kvinnornas liv i slummen var svåra och utsatta. Deras liv begränsades av brist på självförtroende och ett starkt beroende av män.

Barbara pluggade hårt i skolan och fick ett stipendium så att hon kunde studera systemvetenskap på universitetet. På sin fritid började hon lära ut grundläggande IT-kunskaper till tjejer i slummen som hoppat av skolan och var arbetslösa. Tjejerna fick jobb och idén till Women in Technology Uganda, WITU, föddes.

WITU utbildar kvinnor mellan 16 och 35 år i yrkesförberedande kunskaper så som intervjuteknik, CV-skrivande, IT och grundläggande ekonomi och de arbetar aktivt med att stärka kvinnornas självförtroende – en nödvändighet för att kunna ta till sig kunskap och ta sig själv vidare.

Under våren 2020 inledde WITU och Social Initiative ett samarbete. Stödet från Social Initiative ger WITU möjlighet att etablera sig i nya slumområden i Kampala och att stärka upp resultatmätningen.

WITU kunde, trots coronapandemin, fortsätta sin verksamhet under 2020 men med färre deltagare. Stödet från Social Initiative ger WITU möjlighet att etablera sig i nya slumområden i Kampala och att stärka upp resultatmätningen.

85% av de kvinnor som deltog i WITU:s utbildning under 2019 hade någon typ av sysselsättning efter programmet
Under 2019 startade 22% av deltagarna eget företag efter programmet
Sedan 2014 har WITU utbildat 8 000 kvinnor
image
image
image
image