Utbildning för de fattigaste tjejerna med fokus på ledarskap och tolerans

Daraja betyder bro på kiswahili. Efter de blodiga valen i Kenya 2008 beslutade sig Jason och Jenni Doherty från USA och Victoria Gichuhi och Charles Mbuto från Kenya för att göra gemensam sak och starta en skola för flickor från fattiga familjer.

Förutom att ge flickorna en bra gymnasieutbildning i en trygg miljö, fokuserar de på att skapa förståelse och tolerans mellan olika etniska grupper. Därför tar de varje år in elever från hela Kenya och arbetar aktivt med att skapa förståelse och respekt mellan grupperna och en varm gemenskap. Studierna kompletteras med utbildning i ledarskap och internships för att förbereda dem på nästa fas i livet.

Social Initiative stödjer en klass och jobbar aktivt tillsammans med Daraja för att skala upp skolan så att de kan dubbla antalet elever.

När skolorna i Kenya öppnade igen i januari 2021, efter att ha varit stängda pga coronapandemin sedan i mars 2020, kom 100% av eleverna på Daraja tillbaka till skolan jämfört med 80% generellt i Kenya.

82% av senaste avgångsklassen pluggar vidare jämfört med 18% nationellt i Kenya.
67% av eleverna i avgångsklassen fick betyg C+ eller högre jämfört med 19% nationellt i Kenya.
86% av Darajas alumnielever som pluggat vidare får jobb.
image
image
image