Utbildning för de fattigaste tjejerna med fokus på ledarskap och tolerans

Daraja betyder bro på Swahili. Efter de blodiga valen i Kenya 2008 beslutade sig Jason och Jenni Doherty från USA och Victoria Gichuhi och Charles Mbuto från Kenya för att göra gemensam sak och starta en skola för flickor från fattiga familjer.

Förutom att ge flickorna en bra gymnasieutbildning i en trygg miljö, fokuserar de på att skapa förståelse och tolerans mellan olika etniska grupper. Därför tar de varje år in elever från hela Kenya och arbetar aktivt med att skapa förståelse och respekt mellan grupperna och en varm gemenskap. Studierna kompletteras med utbildning i ledarskap och internships för att förbereda dem på nästa fas i livet.

Social Initiative stödjer en klass och jobbar aktivt tillsammans med Daraja för att skala upp skolan så att de kan dubbla antalet elever.

När skolorna i Kenya öppnade igen i januari 2021, efter att ha varit stängda pga coronapandemin sedan i mars 2020, kom 100% av eleverna på Daraja tillbaka till skolan jämfört med 80% generellt i Kenya. Daraja var tidiga med att utveckla distansundervisning och gjorde en insamling för att köpa telefoner till de som inte hade, för att så många som möjligt skulle kunna följa undervisningen. 75% av eleverna deltog regelbundet i distansundervisningen under året.

100% klarade slutproven jämfört med 74% nationellt i Kenya
62% hade betyg C+ eller högre jämfört med 18% nationellt
Fler än 80% av eleverna pluggar vidare efter Daraja
image
image
image