Skapar förutsättningar för unga i Uganda att komma in på arbetsmarknaden

De sociala entreprenörerna James Katumba och Solomon Kayiwa träffades 2008 när de arbetade som mentorer för unga ledare och entreprenörer för organisationen Educate!. Där blev problemet med det stora antal elever som hoppar av skolan och den höga arbetslösheten bland unga i Uganda tydligt för dem. James och Solomon beslutade sig för att hjälpa dessa ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden så att de kan försörja sig själva.

De startade Wezesha Impact 2013.  Genom att komplettera praktisk utbildning med innovativ yrkesförberedelse stärker de ungdomar från fattiga och utsatta bakgrunder. Wezesha utbildar lärare på yrkeshögskolor i pedagogik, så att de kan undervisa eleverna i hur de ska söka och få jobb. Undervisningen fokuserar också på entreprenörskap där ungdomarna lär sig hur de kan starta företag och utveckla sina ledaregenskaper.

Samarbetet mellan Wezesha och Social Initiative har utvecklats under våren 2019. Social Initiative stödjer en uppskalning av Wezeshas yrkesförberedande program så att de kan nå ut till fler skolor och lärare, och slutligen få fler ungdomar i arbete. Social Initiative kommer även att arbeta tillsammans med Wezesha för att stärka deras metoder för hur de mäter den sociala effekten.

49% av studenterna har fått anställning
34% av studenterna driver eget företag
6 av 10 antagna studenter 2018 var tjejer
image
image
image