Skapar förutsättningar för unga i Uganda att komma in på arbetsmarknaden

De sociala entreprenörerna James Katumba och Solomon Kayiwa träffades 2008 när de arbetade som mentorer för unga entreprenörer på organisationen Educate!. Där blev utmaningen med det stora antal elever som hoppar av skolan och den höga arbetslösheten bland unga i Uganda tydlig för dem. James och Solomon beslutade sig för att skapa förutsättningar för att dessa ungdomar ska hitta jobb och försörja sig själva.

De startade Wezesha Impact 2013. Genom att komplettera praktisk utbildning med innovativ yrkesförberedelse stärker de ungdomar från fattiga och utsatta bakgrunder. Wezesha utbildar lärare på yrkeshögskolor i pedagogik, så att de kan undervisa eleverna i hur de ska söka och få jobb. Undervisningen fokuserar också på entreprenörskap där ungdomarna lär sig hur de kan starta företag och utveckla sina ledaregenskaper.

Social Initiative stödjer en uppskalning av Wezeshas yrkesförberedande program så att de kan nå ut till fler skolor och lärare, och slutligen få fler ungdomar i arbete. Social Initiative arbetar även tillsammans med Wezesha för att stärka deras metoder för hur de mäter den sociala effekten.

På grund av coronapandemin var skolorna i Uganda stängda under under långa perioder 2020 och 2021. Wezesha Impact anpassade sig snabbt och kunde fortsätta att nå ungdomarna via digitala plattformar.

2 487 ungdomar började Wezeshas program 2021

När skolorna stängde igen under 2021 gick 1 115 ungdomar programmet digitalt
98% av studenterna kände att de kunde utforma en affärsidé och skriva en affärsplan
image
image
image
image