Kvalitetsutbildning för unga tjejer i den fattigaste delen av Kenya

I Kenya är fattigdomen utbredd och mindre än hälften av alla flickor går klart gymnasiet. Bland de fattigaste går endast ett fåtal klart gymnasiet. WISER-skolan ligger i Nyanza-provinsen som är ett av Kenyas fattigaste områden, där ca sju av tio lever i fattigdom.

Efter att ha jobbat i Kenya i över 14 år, startade den sociala entreprenören Sherryl Broverman WISER-skolan 2010 tillsammans med kenyanska kollegor. WISER är en internatskola på gymnasienivå för flickor från fattiga och utsatta familjer. Skolan är gratis för eleverna, och antagning sker baserat på familjens utsatthet och flickornas betyg från grundskolan. Skolan har ett särskilt fokus på naturvetenskapliga ämnen. Utöver skolarbetet jobbar WISER innovativt med att utbilda eleverna i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Flickorna utbildar i sin tur elever på andra skolor i sexualkunskap.

Tillsammans med Social Initiative har WISER-skolan fördubblat antalet elever sedan 2016. Social Initiative har även förstärkt arbetet med, och uppföljningen av, alumner och hjälpt till med insamlingsstrategin för skolans expansion.

Under större delen av 2020 var skolorna i Kenya stängda. WISER var snabba med att sätta upp distansundervisning för alla sina elever, via WhatsApp-grupper. 90% av eleverna följde distansundervisningen och när skolorna öppnade igen i januari 2021 återvände 99% av eleverna, jämfört med 80% i Kenya.

100% av studenterna fick godkänt på nationella proven, jämfört med 74% nationellt
55% fick tillräckligt höga betyg för att komma in på universitet, jämfört med 18% nationellt
94% av studenterna går vidare till högre utbildning, jämfört med 11% nationellt
image
image
image

* Medelvärdet över flera år