Kvalitetsutbildning för unga tjejer i den fattigaste delen av Kenya

I Kenya är fattigdomen utbredd och mindre än hälften av alla flickor går klart gymnasiet. Bland de fattigaste går endast ett fåtal klart gymnasiet. WISER-skolan ligger i Nyanza-provinsen som är ett av Kenyas fattigaste områden, där ca sju av tio lever i fattigdom.

Efter att ha jobbat i Kenya i över 14 år, startade den sociala entreprenören Sherryl Broverman WISER-skolan 2010 tillsammans med kenyanska kollegor. WISER är en internatskola på gymnasienivå för flickor från fattiga och utsatta familjer. Skolan är gratis för eleverna, och antagning sker baserat på familjens utsatthet och flickornas betyg från grundskolan. Skolan har ett särskilt fokus på naturvetenskapliga ämnen. Utöver skolarbetet jobbar WISER innovativt med att utbilda eleverna i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Flickorna utbildar i sin tur elever på andra skolor i sexualkunskap.

Tillsammans med Social Initiative har WISER-skolan fördubblat antalet elever sedan 2016. Social Initiative har även förstärkt arbetet med, och uppföljningen av, alumner och hjälpt till med insamlingsstrategin för skolans expansion.

Under större delen av 2020 var skolorna i Kenya stängda. När skolorna öppnade igen i januari 2021 återvände alla WISER’s elever utom en, jämfört med 80% nationellt i Kenya.

100% av eleverna i avgångsklassen klarade slutproven jämfört med 55,8% nationellt i Kenya.
43% av eleverna i avgångsklassen fick betyg C+ eller högre jämfört med 19% nationellt i Kenya.
100% av 2021 års avgångsklass pluggar vidare jämfört med 11% nationellt i Kenya.
image
image
image