Kvalitetsutbildning för unga tjejer i den fattigaste delen av Kenya

I Kenya är fattigdomen utbredd och mindre än hälften av alla flickor går klart gymnasiet. Bland de fattigaste går endast ett fåtal klart gymnasiet. WISER-skolan ligger i Nyanza-provinsen som är ett av Kenyas fattigaste områden, där ca sju av tio lever i fattigdom.

Efter att ha jobbat i Kenya i över 14 år, startade den sociala entreprenören Sherryl Broverman WISER-skolan 2010 tillsammans med kenyanska kollegor. WISER-skolan är en internatskola på gymnasienivå för flickor från fattiga och utsatta familjer. Skolan är gratis för eleverna, och antagning sker baserat på familjens utsatthet och flickornas betygfrån grundskolan. Skolan har ett särskilt fokus på naturvetenskapliga ämnen. Utöver skolarbetet jobbar WISER innovativt med att utbilda eleverna i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Flickorna utbildar i sin tur elever på andra skolor i sexualkunskap.

Tillsammans med Social Initiative har WISER-skolan fördubblat antalet elever. Social Initiative har även jobbat med att stärka upp arbetet med och uppföljningen av alumner och hjälpt till med insamlingsstrategin för skolans expansion.

0% av studenterna hoppar av skolan
100% av studenterna får godkänt på nationella proven
90% av studenterna går vidare till högre utbildning
image
image
image