Tillsammans för flickors utbildning (2)
Social Initiative Educate Girls samlar svenska familjer och privatpersoner för att stödja noga utvalda organisationer i Kenya och Uganda som på olika sätt arbetar med utbildning för flickor och unga kvinnor. Målsättningen är att flickorna ska kunna försörja sig på ett bra sätt efter att de studerat klart.
Visste du att i Afrika söder om Sahara…
image

går omkring 100 miljoner barn inte i skolan.

image

kan 9 av 10 tioåringar inte läsa och förstå en enklare text.

image

är tidiga graviditeter ett av de största hindren för flickors utbildning. 25% föder sitt första barn innan de fyllt 18 år.

Innovativa skolor skapar förutsättningar för flickor från fattiga bakgrunder

Tillsammans med sociala entreprenörer har Social Initiative Educate Girls bidragit till att:

image

av eleverna på Daraja i Kenya har gått ut gymnasiet. 88% pluggar vidare på högre nivå, jämfört med 11% nationellt.

image

av familjerna vars döttrar gått på skolan URDT i Uganda i fem år tjänar mer än €250 i årsinkomst, jämfört med 10% innan URDT.

image

av de studenter som fått stipendium för högre utbildning genom FAWEU i Uganda har fått jobb efter utbildningen.

Är du redo att bli en del av lösningen?

Under 2023/24 går Social Initiative Educate Girls in i en ny etapp där det gemensamma stödet kommer fördelas mellan tre organisationer som drivs av sociala entreprenörer: FAWEU och URDT i Uganda, samt Daraja i Kenya. Social Initiative har arbetat med de sociala entreprenörerna i flera år och vi vet att de bidrar till stor skillnad. Genom stödet från Social Initiative Educate Girls kan de expandera och utbilda ännu fler.

Genom att bidra med 150 000 SEK om året i tre år ser du till att fler flickor får möjligheten att forma sin egen framtid. Social Initiative bjuder regelbundet in till träffar där du får uppdateringar om den utveckling som ditt stöd bidragit till.

Gör det möjligt för fler flickor att utbilda sig och få jobb!
Kontakta Pernilla Bard på 070-091 00 15 eller pernilla@socialinitiative.se.