Vår modell skapar nära samarbeten

Utifrån dina önskemål och värderingar hittar vi projekt av högsta kvalitet som du kommer nära och kan engagera dig i på det sätt som passar just dig.

Nära samarbeten

Vi skapar nära samarbete mellan företag/privatpersoner och sociala entreprenörer.

Sociala entreprenörer

Projekten vi rekommenderar drivs av sociala entreprenörer. Med innovativa metoder löser de samhällsutmaningar på ett effektivt sätt.

Mätbara effekter

Vi tillför kunskap och kompetens som hjälper projekten mäta vilken skillnad de gör.

Företag

Samhällseffekt och affärsnytta

Social Initiatives mål är att skapa både samhällseffekt och affärsnytta för er som företag. Vi utformar ert samhällsengagemang utifrån er affärsverksamhet, värderingar, hållbarhetsarbete och kopplar an till de globala mål som är relevanta för er. En bra passform skapar både trovärdighet och långsiktighet.

Meningsfullt engagemang

Social Initiative skapar engagemang där era medarbetare känner sig stolta och kunderna involverade. I samarbete med er genomför vi olika aktiviteter på företaget som sprider kunskap och glädje. Ni får löpande uppdateringar med både resultat, inspirerande berättelser, foton, film och material att kommunicera i era interna och externa kanaler.

Ni kan känna er trygga

Vår långa erfarenhet gör att ni kan känna er trygga med att ert stöd hamnar rätt och har stor samhällseffekt. Det börjar med valet av social entreprenör. Oavsett land finns det en djungel av sociala entreprenörer och långt ifrån alla är bra. Genom vårt nätverk tar vi fram ett brett utbud av relevanta sociala entreprenörer för er att samarbeta med. De sociala entreprenörerna vi rekommenderar har genomgått Social Initiatives noggranna utvärdering och kvalitetssäkring med bland annat besök på plats och referenstagning. Vi rekommenderar bara de allra bästa till er.

Mätbar positiv förändring

För att veta vilken skillnad vi tillsammans är med och bidrar till utformar vi avtal som lägger grunden för samarbetet med budget, milstolpar och nyckeltal. Social Initiative tar hand om uppföljningen av ert stöd, mäter resultat, kontrollerar på plats att allt går enligt plan och återrapporterar regelbundet till er.

Tillsammans skapar vi förändring

Vi utgår från drivet och passionen hos de sociala entreprenörerna och tillför kapital, kunskap, struktur och erfarenhet som hjälper dem att skala upp sin verksamhet och göra ännu större skillnad. Vi delar också med oss av lärdomar och ”best practice” mellan de sociala entreprenörerna.

Läs gärna om vårt affärsnära samhällsengagemang hos Fagerhult eller hur vi engagerar medarbetarna på Carnegie Investment Bank.

Privatpersoner

Samhällseffekt och engagemang

Vi vill att du ska känna dig engagerad och att ditt stöd ska göra en väsentlig skillnad. Därför börjar vi med en träff där vi lyssnar på dina önskemål och pratar om vilka områden som du, och kanske familjen, känner starkt för.
Vi skapar engagemanget utifrån dina önskemål. Oavsett om du har mycket eller lite tid att engagera dig hittar vi ett upplägg som passar dig. Du kanske vill bidra med din kunskap och kompetens eller besöka verksamheten tillsammans med familjen.

Ni kan känna er trygga

När du har bestämt vilka områden du vill engagera dig inom kommer det svåra, att hitta en bra verksamhet att stödja. Social Inititative hjälper dig att välja rätt. Oavsett land finns det en djungel av sociala entreprenörer och långt ifrån alla är bra. Genom vårt nätverk tar vi fram ett brett utbud av relevanta sociala entreprenörer för er att samarbeta med. De sociala entreprenörerna vi rekommenderar har genomgått Social Initiatives noggranna utvärdering och kvalitetssäkring med bland annat besök på plats och referenstagning. Vi rekommenderar bara de allra bästa till er. Vår långa erfarenhet av att bedöma sociala entreprenörers verksamheter gör att du kan känna dig trygg med att ditt stöd hamnar rätt.

Mätbar positiv förändring

För att veta vilken skillnad vi tillsammans är med och bidrar till utformar vi avtal som lägger grunden för samarbetet med budget, milstolpar och nyckeltal. Även om du inte har tid att engagera dig aktivt kan du känna dig trygg i att vi tar hand om uppföljningen av ditt stöd, mäter resultat och kontrollerar på plats att allt går enligt plan. Du får regelbundna uppdateringar, filmer och foton så att du vet vad som händer och vilka effekter just ditt stöd har.

Tillsammans skapar vi förändring

Vi utgår från drivet och passionen hos de sociala entreprenörerna och tillför kapital, kunskap, struktur och erfarenhet som hjälper dem att skala upp sin verksamhet och göra ännu större skillnad. Vi delar också med oss av lärdomar och ”best practice” mellan de sociala entreprenörerna.

Läs gärna mer om hur vi hjälpte familjen Rosberg engagera sig både i Sverige och Kenya.