Över 20 år av partnerskap och effekt


I takt med att socialt entreprenörskap och social innovation växer, ökar intresset för och kraven på att visa vilken effekt man skapar. I alla våra partnerskap med sociala entreprenörer hjälper vi dem att stärka sin effektmätning. Med kunskap om vad som fungerar bra och vilka utvecklingsmöjligheter som finns kan de förbättra sin verksamhet och skapa mer värde för fler. Under mer än två decennier har Social Initiative utvecklat ett smart sätt att integrera effektmätning i verksamheter, som inte kräver stora finansiella och personella resurser. Här delar vi resultaten av vårt arbete.

Hur vet ni vilken effekt ni skapar?

Social Initiative erbjuder utbildningar i effektmätning för organisationer, stiftelser och sociala företag. Utbildningarna utgår från de vedertagna metoderna Theory of Change och Outcome Map. Social Initiative leder en serie workshops för att hjälpa er organisation att utforma sin egen Theory of Change med indikatorer och mätmetoder.

Genom effektmätning kan ni:

• Förbättra verksamheten
• Skala upp verksamheten
• Behålla och locka till er nya finansiärer och givare
• Tydliggöra syfte, fokus och skapa engagemang

”Social Initiative fanns med under hela processen och fick alla medarbetare att tänka effekt.”
Maria Munkesjö – Operativ chef, Tjejzonen

Vill du höra mer om hur vi kan hjälpa er?

Vi pratar gärna vidare om hur vi kan hjälpa just er organisation.
Kontakta Pernilla Bard på pernilla@socialinitiative.se eller på telefonnummer +46 (0)70 091 00 15.


Lär dig mer om effektmätning

Läs Alla pratar om det, men få gör det – en handbok i effektmätning här