Social Initiative

Praktik hos Social Initiative vårterminen 2024

Söker du praktik inom internationell utveckling? Då kan Social Initiative vara arbetsplatsen för dig! Social Initiative stödjer sociala entreprenörer i Uganda, Kenya, Tanzania, Indien och Sverige som löser samhällsutmaningar på ett innovativt och effektivt sätt. I partnerskap med företag och filantroper bidrar vi med kapital och kunskap för att stärka och skala upp deras arbete.…

Läs mer
Effekt

Lwala Community Alliance minskar mödradödligheten i Kenya

Enligt FN löper barn som bor i Afrika söder om Sahara mer än 15 gånger så hög risk som barn i höginkomstländer att dö innan de fyllt fem år. Samtidigt sker 94% av alla förlossningsrelaterade dödsfall i låg- och medelinkomstländer. Lwala förbättrar hälsosystemet på den kenyanska landsbygden Den kenyanska organisationen Lwala Community Alliance angriper problemet…

Läs mer
Effekt

VOICE 4 Girls arbetar för ökad jämställdhet i Indien

En hög andel kvinnor i Indien är fast i onda cirklar av ekonomiska, sociala och könsbaserade orättvisor. Medan 70% av männen har en anställning, är motsvarande siffra för kvinnor knappt 20%. Enligt UNDPs jämställdhetsindex ligger Indien långt ner, på plats 122 av 191 länder. VOICE 4 Girls arbetar för att få tonårstjejer från fattiga förhållanden…

Läs mer
Social Initiative

Filantropiguiden – så ser du till att ditt stöd gör skillnad

I Filantropiguiden delar Social Initiative hur du går tillväga för att utvärdera och välja ut organisationer att stödja och hur du säkerställer att de åstadkommer en positiv, mätbar förändring. Caroline Cederlöf, medgrundare på Social Initiative, berättar. Varför har ni tagit fram Filantropiguiden? I 20 år har Social Initiative skapat samarbeten mellan filantroper och sociala entreprenörer…

Läs mer
Partnerskap

Bryter utanförskap i Umeå

Genom att sprida Right By Me:s beprövade metod till Umeå skapas möten mellan unga och arbetsgivare – för att få fler unga med utländsk bakgrund i jobb. Initiativet är ett samarbete mellan Right By Me och Umeå-baserade Vän i Umeå med stöd från Fort Knox. Svårare att få jobb om man är född utomlands Av…

Läs mer
Effekt

Säkerställer tillgång till kostnadseffektiv, pålitlig och hållbar energi

8 av 10 personer på Tanzanias landsbygd saknar tillgång till elektricitet. När mörkret faller har de boende bara enkla fotogenlampor att tillgå som inte ger ifrån sig mer ljus än en cigarettändare. Lamporna är dessutom skyldiga till stora koldioxidutsläpp och orsakar lungsjukdomar med hög dödlighet. Organisationen Solar Sister arbetar för att minska beroendet av traditionella…

Läs mer
Partnerskap

”Det är ett fantastiskt tillfälle att göra en positiv skillnad i samhället samtidigt som man stärker företagets profil”

Vi på Social Initiative är övertygade om att verklig skillnad uppnås genom långsiktiga relationer som bygger på genuint engagemang. Därför är engagerade medarbetare en viktig hörnsten i våra partnerskap med svenska företag. Vi har pratat med Jimmy Karlsson från belysningsföretaget Fagerhult för att höra hans syn på vad samarbetet med Social Initiative har betytt för…

Läs mer
Partnerskap

20 år av förtroende – vad ligger bakom framgången?

Som första uppdragsgivare var Carnegie Investment Bank med redan vid Social Initiatives uppstart år 2002, och i fjol gick samarbetet in på sitt tjugonde år. Över åren har vi gemensamt ingått partnerskap med sju sociala entreprenörer i fyra länder. Även om vd:ar och medarbetare har förändrats över tiden har engagemanget bestått och vuxit sig starkare.…

Läs mer
Sociala entreprenörer

“Att göra något bra med de tillgångar man har är ett val väl värt att fira”

Mörkret har lagt sig över stockholmstaken och människor skyndar fram för att slippa januarikylan, men inne på Playhouse Teater på Drottninggatan är det desto varmare. Där sorlar konversationerna till tonerna av afrobeat medan bubbel hälls upp i glasen. Social Initiative firar 20 år av partnerskap och effekt tillsammans med uppdragsgivare, kollegor, vänner och familj, och…

Läs mer
Besök

Besök på plats i Uganda: Detta gör Social Initiative

En gång per år besöker Social Initiative de sociala entreprenörer som vi samarbetar med för att följa upp arbetet på plats. Under hösten var vi bland annat på plats i Uganda. De sociala entreprenörerna rapporterar till Social Initiative under hela året och vi för en löpande dialog för att säkerställa att arbetet går enligt plan…

Läs mer