Kunskap och mod för ökad jämställdhet i Indien

Den sociala entreprenören Anusha Bharadwaj hade två stöttande föräldrar, men kände tidigt samhällets förväntningar på hur hon borde vara som flicka och kvinna i Indien. I puberteten pressas många indiska flickor att gifta sig och få barn, vilket leder till att de hoppar av skolan. Anusha kämpar för att varje flicka ska ha möjlighet att själv bestämma över sin egen framtid. Därför startade hon VOICE 4 Girls 2014.

VOICE 4 Girls mål är att skapa bättre förutsättningar för flickor och kvinnor i Indien. Metoden går ut på att ge tjejerna kunskap och mod att förändra både sin egen och andra tjejers situation. Tjejerna går tre olika 10-dagars läger under 18 månader. Lägren leds av unga kvinnor som pluggar på universitetet och som blir förebilder för de yngre flickorna. Under lägren lär sig tjejerna om puberteten, menstruation, rättigheter, säkerhet och framtidsplanering. Samtidigt lär de sig om ledarskap, problemlösning och utvecklar sin självkänsla.

Social Initiative har gjort det möjligt för VOICE 4 Girls att utveckla och testa metoden för att även utbilda jämställda killar. Det har resulterat i Boys 4 Change med två 10-dagars läger för killar.

Under 2020 satte pandemin stopp för lägren då skolorna stängdes ner, men VOICE 4 Girls var snabba att ställa om och övergick istället till digitala lägerträffar. Lärdomarna från de digitala lägren har idag använts till att utveckla ett nytt program för tjejer i dagskolor. Unga ledare engagerar tjejerna och med hjälp av filmer och brädspel fördjupar de kunskaperna och förändrar attityderna.

Över 75 % av tjejerna började se menstruation som normalt snarare än orent under lägret, jämfört med 17% innan.
Efter lägret visste 70% fler av tjejerna vad de ska göra om de utsätts för sexuella övergrepp
Killarnas kunskaper om flickors och pojkars pubertet ökade med 85 % efter första lägret
image
image
image