Kunskap och mod för ökad jämställdhet i Indien

Den sociala entreprenören Anusha Bharadwaj hade två stöttande föräldrar, men kände tidigt samhällets förväntningar på hur hon borde vara som flicka och kvinna i Indien. I puberteten pressas många indiska flickor att gifta sig och få barn, vilket leder till att de hoppar av skolan. Anusha kämpar för att varje flicka ska ha möjlighet att själv bestämma över sin egen framtid. Därför startade hon VOICE 4 Girls 2014.

VOICE 4 Girls mål är att skapa bättre förutsättningar för flickor och kvinnor i Indien. Metoden går ut på att ge tjejerna kunskap och mod att förändra både sin egen och andra tjejers situation. Tjejerna går tre olika 10-dagars läger under 18 månader. Lägren leds av unga kvinnor som pluggar på universitetet och som blir förebilder för de yngre flickorna. Under lägren lär sig tjejerna om puberteten, menstruation, rättigheter, säkerhet och framtidsplanering. Samtidigt lär de sig om ledarskap, problemlösning och utvecklar sin självkänsla.

Social Initiative har gjort det möjligt för VOICE 4 Girls att utveckla och testa metoden för att även utbilda jämställda killar. Det har resulterat i Boys 4 Change med två 10-dagars läger för killar.

Under 2020 satte pandemin stopp för lägren då skolorna stängdes ner. VOICE 4 Girls utvecklade sin metod för digitala läger som de startade upp redan i slutet av första sommaren. När skolorna öppnade igen ett och ett halvt år senare var VOICE 4 Girls tillbaka med sina fysiska läger. Lärdomarna från de digitala lägren har de använt till att utveckla en hybrid som de pilottestar i dagskolor för flickor.

Hittills utbildat 110 000
tjejer och killar
Tjejernas kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa ökade med 65%
Killarnas kunskap om våldets orsak och verkan ökade med 90%
image
image
image