Kunskap och mod för ökad jämställdhet i Indien

Den sociala entreprenören Anusha Bharadwaj hade två stöttande föräldrar, men kände tidigt samhällets förväntningar på hur hon borde vara som flicka och kvinna i Indien. I puberteten pressas många indiska flickor att gifta sig och få barn, vilket leder till att de hoppar av skolan. Anusha kämpar för att varje kvinna ska ha möjlighet att själv bestämma över sin egen framtid. Därför utvecklade och skalade hon upp organisationen VOICE 4 Girls.

VOICE 4 Girls mål är att skapa bättre förutsättningar för flickor och kvinnor i Indien. Metoden är att ge tjejerna kunskap och mod att förändra både sin egen och andra tjejers situation. Under en 18-månaderspreriod utbildas tjejerna i tre olika 10-dagars läger. Lägren leds av unga kvinnor som pluggar på universitetet och som blir förebilder för de yngre tjejerna. Under lägren lär sig tjejerna om puberteten, menstruation, rättigheter och framtidsplanering. Samtidigt lär de sig om ledarskap, problemlösning, självkänsla och utvecklar andra förmågor för att bli självständiga.

Social Initiative har gjort det möjligt för VOICE 4 Girls att utveckla metoden även för killar – Boys for VOICE. Läger för killar har testats i ett pilotprojekt, förbättrats utifrån lärdomar och rullas nu ut bredare.

Utbildat 60 400 tjejer i Indien
Tjejernas kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa mer än fördubblas under lägren
800 killar har utbildats
image
image
image