Arbetar för utsatta människors rätt till ett värdigt liv med god hälsa

I Indien är god hälsa en stark klassmarkör då tillgängligheten på bra allmänvård ekar med sin frånvaro på landsbygden och privata vårdaktörer erbjuder behandlingar som endast ett fåtal har råd med. Ojämlikheten syns tydligt i södra Rajasthan, där marginaliserade människor står för en oproportionerligt stor del av sjukdomstalen.

Med gedigna erfarenheter i bagaget av hälsovårdsarbete för bl.a. UNICEF och RNT Medical College Udaipur, startade Dr. Pavitra Mohan och Dr. Sanjana Brahmawar Mohan Basic HealthCare Services (BHS). BHS arbetar för högkvalitativ, säker och kostnadseffektiv hälsovård för människor från fattiga förhållanden i samarbete med lokala hälsocenter genom att bl.a. utbilda personal, utveckla infrastruktur och införa ny teknik som möjliggör för innovativa vårdlösningar.

Med stödet från Social Initiative och Asker kommer 10 primärhälsoteam i Aspur i Dungarpurdistriktet kunna stärka och skala upp sin verksamhet för att öka tillgängligheten på mödravård och barnomsorg. Totalt kommer 250 000 personer omfattas av hälsoteamens verksamhet, varav 70% tillhör minoritetsbefolkningar. Tillsammans stärker vi också Village Health, Nutrition and Sanitation Committees (VHNSCs) i 100 byar med syftet att främja lokalsamhällets deltagande i att utveckla den egna sjukvården.

Sedan 2015 har antal besökare ökat med 250%.
Andel barn som blivit fullvaccinerade ökat från 83% (2014) till 93% (2022).
Andel gravida kvinnor som besöker barnmorskan fyra gånger under en graviditet har ökat från 15% (2017) till 89% (2022).
image
image