Utbildar miljontals barn i slummen i Indien

När Bina Lashkari studerade till socionom på universitetet gjorde hon praktik i en kommunal skola i slummen i Mumbai. Hennes uppgift var att följa upp den dåliga närvaron hos barnen. Anledningarna var många; det var långt för barnen att ta sig till skolan, de stannade hemma och tog hand om yngre syskon och de arbetade för att bidra till familjens inkomst. Bina bestämde sig för att de här barnen också skulle få en bra utbildning, trots de svåra förutsättningarna.

Bina startade Door Step School för 30 år sedan. De gjorde om bussar till klassrum och körde dem dit barnen arbetade, så att barnen som inte kunde ta sig till någon skola också fick lära sig läsa och skriva. Många år senare har Indien förändrats och det har även Door Step School. I takt med att de flesta barnen börjar skolan är fokus istället att se till att barnen går kvar i skolan och faktiskt lär sig något. Det gör de genom att driva förskolor, stödundervisning, läxhjälp, IT-labb, NO-labb och mobila bibliotek.

Genom åren har Social Initiative arbetat med att förbättra organisationens effektmätning, låta dem testa nya innovativa program och skalat upp de som fungerat bra till fler slumområden i Mumbai. De senare åren har fokus legat på att hjälpa Door Step School att testa och lansera stödundervisning på engelska som nu omfattar 950 elever.

Alla skolor i Mumbai har varit stängda sedan mars 2020 på grund av pandemin. Door Step School var snabba med att skapa klassvisa WhatsApp grupper och zoom lektioner för barnen. När landet öppnade upp höll Door Step Schools lärare lektioner utomhus och i oktober blev det en kombination av digitalt och i klassrum med social distans. Eftersom kommunala skolor har varit så långsamma med att erbjuda digitalt lärande blev Door Step Schools insatser den enda undervisningen för många av barnen under året. Våra uppdragsgivare har generöst bidragit med extra stöd i form av läsplattor.

95% av förskolebarnen som började skolan gick kvar till slutet av året
Andelen barn i klass 1-2 som kan alfabetet ökade från 10% till 92%
Varje år utbildar Door Step School
96 550 barn
image
image
image