Utbildar miljontals barn i slummen i Indien

När Bina Lashkari studerade till socionom på universitetet gjorde hon praktik i en kommunal skola i slummen i Mumbai. Hennes uppgift var att följa upp den dåliga närvaron hos barnen. Anledningarna var många; det var långt för barnen att ta sig till skolan, de stannade hemma och tog hand om yngre syskon och de arbetade för att bidra till familjens inkomst. Bina bestämde sig för att de här barnen också skulle få en bra utbildning, trots de svåra förutsättningarna.

Bina startade Door Step School för 30 år sedan. De gjorde om bussar till klassrum och körde dem dit barnen arbetade, så att barnen som inte kunde ta sig till någon skola också fick utbildning. Många år senare har Indien förändrats och det har även Door Step School. I takt med att de flesta barnen börjar skolan är fokus istället att se till att barnen går kvar i skolan och faktiskt lär sig något. Det gör de genom att driva förskolor, läxhjälp, datorcenter, NO-labb och mobila bibliotek.

Door Step School var den första organisationen som Social Initiative valde att samarbeta med. Genom åren har Social Initiative arbetat aktivt med att förbättra organisationens effektmätning och skalat upp verksamheten till helt nya slumområden i Mumbai. De senare åren har fokus legat på att hjälpa Door Step School att testa och lansera undervisning på engelska.

Utbildar 99 850 barn varje år
Driver 8 IT-labb i slumområden för 3 200 barn och ungdomar
Andelen barn i klass 3-4 som kan läsa enkla meningar ökade från 43% till 92%
image
image
image