Utbildar miljontals barn i slummen i Indien

När Bina Lashkari studerade till socionom på universitetet gjorde hon praktik i en kommunal skola i slummen i Mumbai. Hennes uppgift var att följa upp den dåliga närvaron hos barnen. Anledningarna var många; det var långt för barnen att ta sig till skolan, de stannade hemma och tog hand om yngre syskon och de arbetade för att bidra till familjens inkomst. Bina bestämde sig för att de här barnen också skulle få en bra utbildning, trots de svåra förutsättningarna.

Bina startade Door Step School för 30 år sedan. De gjorde om bussar till klassrum och körde dem dit barnen arbetade, så att barnen som inte kunde ta sig till någon skola också fick lära sig läsa och skriva. Många år senare har Indien förändrats och det har även Door Step School. I takt med att de flesta barnen börjar skolan är fokus istället att se till att barnen går kvar i skolan och faktiskt lär sig något. Det gör de genom att driva förskolor, stödundervisning, läxhjälp, IT-labb, NO-labb och mobila bibliotek.

Genom åren har Social Initiative arbetat med att förbättra organisationens effektmätning, låta dem testa nya innovativa program och skalat upp de som fungerat bra till fler slumområden i Mumbai. De senare åren har fokus legat på att hjälpa Door Step School att testa och lansera stödundervisning på engelska som nu omfattar 950 elever.

De senare åren har fokus legat på att hjälpa Door Step School att testa och lansera stödundervisning på engelska som nu omfattar 1 425 elever. Alla skolor i Mumbai stängde i mars 2020 på grund av pandemin. Elever i låg- och mellanstadiet fick inte återgå till skolan förrän nästan två år senare. Door Step School var snabba med att ställa om till digitalt lärande och senare en kombination av digitalt och i klassrum med social distans. Eftersom kommunala skolor var så långsamma med att erbjuda digitalt lärande blev Door Step Schools insatser den enda undervisningen för många av barnen under de här två åren.

Under 2022 utbildade Door Step School 93,000 barn i Mumbai och Pune.
Andelen barn som befann sig på den lägsta kunskapsnivån i Marathi/Hindiklassen minskade från 60% till 4% efter ett års studier.
7 av 10 barn kunde bilda egna meningar på engelska efter ett år på Door Step School, jämfört med före skolstart då endast var tionde barn kunde bilda en mening.
image
image
image