Bröderna som räddar liv på landsbygden i Kenya

Lwala Community Alliance grundades 2007 av två kenyanska bröder, Milton och Fred Ochieng. Bröderna växte upp på landsbygden i Kenya. De var duktiga i skolan och fick ett stipendium för att plugga vidare i USA. Deras grannar samlade ihop pengar till biljetter så att bröderna kunde åka till USA. Under tiden de var i USA dog båda föräldrarna i AIDS. Bröderna beslutade sig då för att bygga ett sjukhus i sin hemby och på så vis tacka byn för den hjälp de fått och samtidigt bidra till bättre hälso- och sjukvård.

2012 påbörjade Lwala ett ”Community Health Worker program”, där de rekryterar och utbildar kvinnor från byarna som historiskt sett har hjälpt gravida kvinnor att föda hemma (s.k. ”traditional birth attendants”). De utbildade kvinnorna (barfotaläkarna) rör sig ute i byarna och gör hembesök. De ser till att de gravida kvinnorna föder på sjukhus eller vårdcentraler, följer upp och säkerställer att barnen vaccineras, utbildar familjerna i hygien och kostlära, diagnosticerar och remitterar eller i vissa fall behandlar enklare sjukdomstillstånd så som diarré och malaria.

Tack vare de lyckade resultaten som Lwala uppnått med sin metod har Hälsoministeriet i Migori i västra Kenya bett Lwala skala upp sin modell till hela Migori med 1 miljon invånare. Social Initiative stöttar Lwala i uppskalningen.

Under pandemi-året 2020 har Lwala bidragit till att utveckla nationella policies för hanteringen av coronaviruset med hjälp av så kallade Community Helath Workers och utbildat dessa i smittspårning och hemsjukvård.

Under 2022:

Var sannolikheten att barn får tillgång till hälso- och sjukvård 3 gånger högre i områden där Lwala är aktiva än i andra områden i regionen.
Var sannolikheten att kvinnor använder preventivmedel 2,6 gånger högre i områden där Lwala är aktiva än i andra områden i regionen.
Ökade antalet människor man nådde ut till från 125,000 till 130,000.
image