Skapar förutsättningar för unga som inte har råd att utbilda sig

Forum for African Women Educationalists startades av fem visionära afrikanska kvinnliga utbildningsministrar som beslutade sig för att ”walk the talk”. Tillsammans ville de jämna ut skillnaden i utbildning mellan flickor och pojkar i Afrika. FAWE Uganda (FAWEU) lanserades i Uganda 1997 som en del av ett större nätverk med 34 nationella grenar i hela Afrika.

FAWEU ger stipendium till gymnasie-elever och de som har kommit in på högskolor och universitet, men som inte har råd att ta sin plats. I tillägg till stipendiet stödjer FAWEU eleverna med mentorskap, IT-kunskap och hur man går tillväga för att få jobb.

Social Initiative har samarbetat med FAWEU i tio år och stöttat och följt elever på både gymnasie-, yrkeshögskole- och universitetsnivå.

Vi ser att det går mycket bra för de FAWEU-stipendiater vi har följt:

86% av eleverna gick klart hela gymnasiet, jämfört med nationella snittet på 30% av de som börjar gymnasiet
93% av de som gick yrkeshögskola har sysselsättning
77% av universitetsstudenterna är sysselsatta
image
image
image