Kvinnligt entreprenörskap sprider solceller på landsbygden i Tanzania

9 av 10 människor på landsbygden i Tanzania saknar tillgång till elektricitet. Hemmen lyses upp med enkla fotogenlampor, som orsakar sjukdomar, släpper ut koldioxid och inte ger mer ljus än en cigarettändare. Den sociala entreprenören Katherine Lucey har en bakgrund inom banksektorn med fokus på storskaliga energiprojekt. Tillsammans med Neha Misra från Indien bestämde hon sig för att stärka kvinnors roll genom entreprenörskap och samtidigt minska koldioxidutsläppen. 2010 startade de därför Solar Sister.

Solar Sister rekryterar och utbildar fattiga kvinnor på landsbygden i Tanzania till att bli så kallade solcellsentreprenörer. Entreprenörerna säljer solcellslampor i byarna och gör det därmed möjligt för fler barn att göra sina läxor. Inkomsten från lamporna innebär frihet och självständighet för kvinnorna som investerar i bättre utbildning, näringsrik kost och hälsa för familjen. För vissa innebär det en start på ett större entreprenörskap, med flera anställda.

Social Initiative har sedan 2015haft ett samarbete med Solar Sister. Tillsammans med några av våra uppdragsgivare har vi gjort det möjligt för Solar Sister att expandera verksamheten till nya delar av Tanzania och därmed öka tillgången till energieffektiv belysning. Tack vare samarbetet har:

4.500 Solar Sisters rekryterade och utbildade
450.000 ton minskade koldioxidutsläpp
1,5 miljoner fattiga människor har fått tillgång till solcellsbelysning
image
image
image
image