Innovativ pedagogik ger fattiga barn nya möjligheter

Liz och Sunil Mehta startade Muktangan 2003 för att ge elever från fattiga familjer i Mumbai en utbildning på engelska med hög kvalitet. De fick tillstånd av kommunen att ta över och driva sju kommunala skolor som ligger i närheten av ett slumområde. För att kunna använda och sprida den pedagogik de utvecklat valde de att även starta sin egen lärarutbildning.

Muktangan driver sju kommunala skolor i Mumbai från förskoleklass till årskurs 10. Muktangans pedagogik utgår från den kunskap och kompetens som efterfrågas av arbetsmarknaden på 2020-talet. Till skillnad från den korvstoppning som är normen i Indien, utbildar Muktangan barnen i kritiskt tänkande och låter dem använda sina kunskaper praktiskt i skolarbetet. För att lyckas med detta har deras skolor en hög lärartäthet med endast 12 barn per lärare. All undervisning sker på engelska. De rekryterar lärarstudenter i de utsatta områdena där deras elever bor – främst kvinnor som helst ska ha gått klart gymnasiet. Lärarutbildningen är tre år där de både får teoretisk utbildning och framförallt praktisk erfarenhet genom att vara hjälplärare i skolorna.

Social Initiative hjälper Muktangan att utveckla sin effektmätning. Detta har också gjort att vi kan mäta vilken påverkan vår uppdragsgivare har på Muktangans arbete.

3600 barn går på skolorna
80 % av eleverna hade betyget “first class” jämfört med ett kommunalt snitt på 58%
86% av eleverna läser vidare på högskola
image
image