Unga tjejer minskar fattigdomen i västra Uganda

Den sociala entreprenören Mwalimu Musheshe har kämpat i hela sitt liv för att förändra Uganda. Det började på 1980-talet under studietiden när han deltog i motståndsrörelsen mot Idi Amin, vilket ledde till att han blev fängslad i ett år och torterades. Sedan dess har han fört en kamp mot bilden av den fattiga, passiva människan i behov av hjälp.

Musheshe har bevisat att det går att skapa bestående utveckling genom att utgå från individens egen drivkraft. För över 20 år sedan startade han organisationen Uganda Rural Development and Training Programme (URDT) med mottot ”Awakening the sleeping genius in each of us”. URDT utbildar flickor, som sedan inspirerar och utbildar sina familjer och andra bybor att själva förändra sina liv.

Genom bland annat en flickskola, ett universitet för kvinnor, yrkesutbildning med entreprenörsanda och en radiostation har URDT bidragit till en markant förbättring för fattiga familjer på landsbygden i västra Uganda. Social Initiative har haft ett samarbete med URDT sedan 2009. Den senaste satsningen är att bygga upp ett datorcenter för att utveckla flickornas IT-kunskaper.

På grund av coronapandemin stängde skolorna i Uganda i mars 2020. URDT åkte hem till eleverna och delade ut läsmaterial och skoluppgifter. Genom skolans radiostation sände man lektioner och workshops. Sistaårseleverna fick komma tillbaka till skolan i oktober. Resterande elever fick komma tillbaka till skolan först 2021.

70% av eleverna var behöriga till universitetet, jämfört med det nationella snittet på 63%
97% av studenterna som började på URDT 2014 har bra sanitet hemma, jämfört med 3% innan de började URDT
60% av studenterna som började 2014 har byggt ordentliga hus, jämfört med 10% innan de började URDT
image
image
image