En elitskola för fattiga flickor från hela Kenya

Starehe Girls’ Center startade som en vidareutveckling av Starehe Boys’ Center, för att erbjuda flickor från fattiga familjer en möjlighet till utbildning av hög kvalitet.

Starehe är en internatskola på gymnasienivå som samlar kvinnliga toppstudenter från fattiga och utsatta bakgrunder i hela Kenya. Skolan grundades 2005 med 72 elever. Idag går 598 elever på skolan. Alla elever kommer från fattiga familjer men har presterat bra i grundskolan. Starehe har som målsättning att ge ambitiösa elever möjligheten att nå sin fulla potential. Utöver de vanliga skolämnena erbjuds eleverna ett stort utbud av olika aktiviteter samt utbildas i ledarskap.  Varje år söker ungefär 12 000 studenter in till Starehe men endast 160 elever antas.

Social Initiative har sedan 2009 stöttat uppskalningen av Starehe Girls’ Center så att skolan ska kunna ta in fler elever.  Social Initiative har också jobbat nära organisationen för att stärka deras effektmätning och uppföljningen av alumner.

Alla elever klarade slutprovet jämfört med 50% i Kenya
95% går vidare till universitet jämfört med 17% nationellt
Endast en elev har hoppat av de senaste två åren
image
image
image