En elitskola för fattiga flickor från hela Kenya

Starehe Girls’ Center startade med inspiration av den välrenommerade skolan Starehe Boys’ Center, för att erbjuda flickor från fattiga familjer en möjlighet till utbildning av hög kvalitet. Starehe är en internatskola på gymnasienivå som samlar kvinnliga toppstudenter från utsatta bakgrunder i hela Kenya. Skolan grundades 2005 med 72 elever.

Idag går 676 elever på skolan. Eleverna som väljs ut kommer från fattiga familjer, men har presterat bra i grundskolan. Starehe har som målsättning att ge ambitiösa elever möjligheten att nå sin fulla potential. Utöver de vanliga skolämnena erbjuds eleverna ett stort utbud av olika aktiviteter samt utbildas i ledarskap. Varje år söker över 10 000 flickor till Starehe men endast 200 elever antas varje år.

Social Initiative har stöttat uppskalningen av Starehe Girls’ Center så att skolan ska kunna ta in fler elever. Social Initiative jobbar nära organisationen för att stärka deras effektmätning och uppföljningen av alumner.

85% av eleverna fick betyg C+ eller högre jämfört med 19% nationellt i Kenya.
100% av senaste avgångsklassen pluggar vidare jämfört med 11% nationellt i Kenya.
82% av avgångseleverna pluggar vidare på universitet.
image
image
image

* Medelvärde över flera år