Sociala entreprenörer

2020 – ett år av utmaningar och innovation

2020 har präglats av coronapandemin som härjar i världen. Särskilt allvarlig är situationen för människor som lever i fattigdom och utsatthet. Omfattande nedstängningar har drabbat många hårt med stängda skolor och ökad fattigdom. Men pandemin har också påskyndat den digitala utvecklingen. De sociala entreprenörer som vi samarbetar med har snabbt ställt om till de nya…

Läs mer
Sociala entreprenörer

Många positiva effekter när kvinnor får jobb

Arbetstillfällen för kvinnor ger många ringar på vattnet. Kvinnor investerar en stor del av sin inkomst i familjens hälsa och utbildning. Många kvinnor beskriver också hur en egen inkomst stärker deras status och roll, både inom familjen och i samhället. När kvinnor arbetar minskar fattigdomen Att satsa på kvinnor påverkar även barnens framtidsutsikter. Kvinnor spenderar…

Läs mer
Sociala entreprenörer

De arbetar i frontlinjen av covid-19

Coronapandemin har medfört stora ansträngningar och utmaningar för vårdpersonal runt om i världen. I Kenya jobbar vårdpersonalen hos Lwala Community Alliance i frontlinjen av pandemin. De är på plats i byarna, ser till att familjerna får information om covid-19, hur man kan skydda sig och ser till att de med symptom får vård. Community Health…

Läs mer
Sociala entreprenörer

Solcellslampor viktiga för minskade koldioxidutsläpp

En miljard människor lever utan tillgång till elektricitet. De flesta använder fotogenlampor för att lysa upp sina hem. Fotogenlampor farliga för både hälsa och klimat Fotogenlampor är dyra i drift och orsakar 190 miljoner ton koldioxidutsläpp varje år. Det motsvarar utsläpp från 50 kolkraftverk. Att elda med fotogen ger också allvarliga effekter på människors hälsa.…

Läs mer
Sociala entreprenörer

Skyddsutrustning och radio till kvinnliga entreprenörer på landsbygden i Tanzania

Coronapandemin för med sig en lång rad utmaningar. Vi lyfter nu några exempel på hur pandemin påverkar de sociala entreprenörer vi samarbetar med och hur partnerskap kan göra det möjligt att fortsätta nå människor som lever under fattiga och utsatta förhållanden. Sprider solcellsbelysning i byarna Solar Sister rekryterar och utbildar fattiga kvinnor på landsbygden i…

Läs mer
Sociala entreprenörer

Tillgång till teknologi en förutsättning för fortsatt skolgång

Fler än 160 länder världen över har under coronapandemin stängt sina skolor för att begränsa smittspridning. FN uppskattar att 1,5 miljarder barn och unga påverkas av skolstängningarna. Aldrig tidigare har så många barn varit hemma istället för i skolan samtidigt. Stängda skolor drabbar fattiga och utsatta familjer extra hårt För många innebär stängda skolor utebliven…

Läs mer
Sociala entreprenörer

Innovativa lösningar i spåren av covid-19: WISER i Kenya

Coronapandemin påverkar människor och samhällen över hela världen och många verksamheter har fått ställa om för att möta krisen. Kärnan i socialt entreprenörskap är att hitta kreativa lösningar på utmaningar i samhället. Vi lyfter nu några exempel på hur de sociala entreprenörer vi samarbetar med har justerat sina verksamheter för att fortsätta nå sina målgrupper och bidra…

Läs mer
Sociala entreprenörer

Medarbetarnas insamling gav 100 cyklar till Solar Sister

Tillsammans med Social Initiative har Fagerhult sedan 2015 samarbetat med Solar Sister i sitt initiativ Bright Future och bidragit till att sprida ljus i Tanzania. De fick höra att solcellsentreprenörerna i genomsnitt går 3–4 timmar om dagen till fots för att nå sina kunder. Därför bestämde sig kollegorna på Fagerhult för att gå samman och…

Läs mer
  • 1
  • 2