Utbrott och spridning av COVID-19 i Indien och östra Afrika innebär en enorm risk för befolkningen. Fattigdom, trångboddhet, brist på sanitet, begränsade och ineffektiva vårdsystem och svårighet att nå ut med information på landsbygden gör att majoriteten av befolkningen är extra utsatt. Att bli av med sitt arbete utan adekvata skyddsnät innebär också en enorm press på familjerna. The Economist belyser utmaningarna på ett bra sätt i denna artikel.

Social Initiative är i kontakt med alla våra sociala entreprenörer för att diskutera vilka åtgärder de vidtar och hur vi kan stötta tillsammans med våra uppdragsgivare. Initialt handlar det om att säkerställa säkerheten för medarbetare, nå ut med och sprida information om COVID-19 i målgruppen, och att via sina nätverk hjälpa till i det preventiva arbetet ute i byarna och bland befolkningen. Våra sociala entreprenörer försöker att så långt som möjligt fortsätta med sina aktiviteter genom att hitta nya vägar att nå ut till sina målgrupper, t ex via sms och WhatsApp.

Vi vill passa på att hylla alla, i Indien, östra Afrika, Sverige och globalt, som på olika sätt jobbar för att ta hand om sjuka och minska spridningen.

 

Läs om våra sociala entreprenörer