Funderar du på hur du kan bidra till en positiv samhällsförändring? Det finns många behjärtansvärda ändamål att stödja och behoven i världen är stora, men det är inte alltid så lätt att hitta rätt. Social Initiative har nästan 20 års erfarenhet av att skapa engagerande och långsiktiga samarbeten mellan familjer, företag och sociala entreprenörer. Här delar vi med oss av tips kring att hitta rätt ändamål.

Startpunkten för att hitta rätt ser olika ut

Vår erfarenhet är att det ser olika ut i hur långt man kommit kring ändamålet med sitt stöd när man väl bestämt sig för att ”göra något”. Vissa vet direkt att de vill stödja utbildning för flickor som inte har råd att gå i skolan, andra brinner för klimatet. Den tredje kanske har ett särskilt land i åtanke, och den fjärde vet bara att hen vill skapa så stor förändring som möjligt.

Vår förhoppning är att du kommer några steg närmare att hitta ändamålet för ditt stöd genom att fundera utifrån följande frågor;

Varför vill du engagera dig?

För att kunna engagera dig i något som är relevant för dig bör du börja med att fråga dig själv varför du vill engagera dig.

1. Varför vill du engagera dig?
2. Vad är målet med ditt engagemang?
3. Vill du kunna engagera din familj?
4. Hur mycket tid och pengar vill du lägga?
5. Vill du bidra med kompetens?

Vilka samhällsutmaningar är viktiga för dig?

Steg nummer två är att bena ut vilka frågor som är viktiga för dig.
1. Vilka vill du påverka?
2. Vilken förändring vill du vara med och skapa?

Ett bra ramverk för att komma igång och få tankar och inspiration kring olika områden att rikta ditt stöd till är FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030).

Var kan ditt stöd göra störst skillnad?

När du tänkt igenom varför du vill engagera dig och vad du vill rikta ditt stöd till kommer frågan om var du vill vara med och påverka. Är du intresserad av ett särskilt land eller vill du fokusera stödet lokalt här hemma?

Skaffa dig kunskap

Vi rekommenderar också att du läser på om det område du är intresserad av. Det är viktigt att skaffa sig en förståelse för utmaningen, vad som redan görs och hur behoven ser ut. För att ditt stöd ska göra skillnad bör det fylla ett behov och komplettera eventuella andra insatser som staten eller andra aktörer redan gör. Finns tidigare lärdomar att ta del av?

Lyssna till ditt hjärta

Till sist är det dock viktigt att lyssna på hjärtat. För att du ska känna dig nöjd med ditt engagemang behöver det göra skillnad, men samtidigt måste det vara något som du på riktigt tycker är angeläget.

 

Få mer inspiration för att komma igång genom våra case