Effektmätning kan låta torrt men är en central del för att se om ditt stöd gör verklig skillnad. I en intervju med Pernilla Bard, medgrundare av Social Initiative, berättar hon om hur du kan se att en organisation arbetar resultatfokuserat och vad det egentligen innebär att mäta effekt.

Varför är effektmätning viktigt?

För en organisation är effektmätning centralt för att få en tydlig bild av varför och hur förändring sker. Givetvis vill man visa den förändring man uppnår för de som ger stöd och för att attrahera nya medel. Det allra viktigaste är dock att effektmätning är ett internt verktyg för att nå ännu större förändring framåt. Genom att mäta effekten av olika aktiviteter ser man vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas för att uppnå ännu större effekt.

Vad innebär det att organisationen arbetar resultatfokuserat?

Att arbeta resultatfokuserat handlar om att ha slutmålet i fokus. Att verkligen vilja lösa en viss samhällsutmaning och att vilja ge en viss målgrupp förutsättningar att förändra sina livsvillkor.

Som exempel kan vi ta gymnasieskolor för tjejer från fattiga bakgrunder i Kenya. Det finns många sådana skolor som ”bara” fyller platserna i skolan och undervisar enligt skolplanen. Skolor som arbetar resultatfokuserat går däremot längre än så. De har inte bara höga ambitioner kring hur många elever som går på skolan utan ser också till att tjejerna får de verktyg de behöver för att ta sig vidare i livet. Vad behövs för vidare studier och för att sedan komma i arbete? Aktiviteterna utformas sedan efter slutmålet.

Hur arbetar Social Initiative med effektmätning?

Att mäta effekt är en av de viktigaste delarna av Social Initiatives arbete och vi jobbar aktivt med alla sociala entreprenörer som vi samarbetar med för att stärka och utveckla effektmätningen.

Vårt arbete utgår från metoden Theory of Change där vi börjar med att definiera slutmålet, d.v.s. vilken effekt organisationen vill uppnå. Utifrån det sätts de resultatmål man vill uppnå och därefter utformas aktiviteterna och insatserna som behövs. Vi jobbar tillsammans med de sociala entreprenörerna för att sätta upp indikatorer så att vi kan mäta och analysera resultaten för att se vad som kan göras ännu bättre.

Hur vet man om en organisation arbetar resultatfokuserat?

Det kan vara svårt att ta reda på om en organisation arbetar resultatfokuserat genom att endast läsa på hemsidan. Vissa organisationer skriver effektrapporter och det är såklart en bra källa att gå till. Vår erfarenhet är dock att många gärna skriver hur de mäter, men inte vad de faktiskt uppnått för förändring.

Man kan också försöka ”läsa mellan raderna”. T.ex. kan man titta på om organisationen involverar målgruppen i utformningen av sin verksamhet. Det är ett tecken på att de arbetar resultatfokuserat. Det bästa är såklart att fråga organisationen vad de åstadkommer för förändring och vilken effekt deras arbete har.

 

Handbok i effektmätning