Anne Theys är sedan september i år ny Program Manager hos Social Initiative. Anne har tidigare bedrivit fältforskning i Kenya med TWIGA H-2020 och arbetat som managementkonsult på 180 Degrees Consulting. Hos Social Initiative ansvarar hon för våra samarbeten med sociala entreprenörer i Kenya.

Behoven i Kenya är stora

Det är oroligt runt om i världen. Coronapandemin har slagit hårt mot världens fattigaste och klimatförändringarna likaså. Till detta läggs nu krig som påverkar handelsvägar och en ostadig finansiell situation.

”Det är tufft för många människor i låginkomstländer just nu. I Kenya ser vi hur pandemin slog hårt, speciellt mot kvinnor och flickor. Bland annat såg vi en ökning av könsstympningar. Delar av Kenya har också drabbats hårt av mindre regn under flera år. Det orsakar svår torka och matbrist”, säger Anne.

Sociala entreprenörer har lösningarna

Anne har en masterexamen i utvecklingsstudier från Lunds universitet och har även studerat i Nederländerna och Frankrike. Under hösten 2021 gjorde Anne praktik hos Social Initiative.

”Jag fastnade för bottom-up modellen som Social Initiatives arbete utgår från. De sociala entreprenörerna är i förarsätet och har lösningarna. Jag är väldigt glad att få arbeta sida vid sida med inspirerande Kenyaner, och tillsammans skapa en större mätbar förändring”, avslutar Anne.

 

Alla medarbetare