Genom att sprida Right By Me:s beprövade metod till Umeå skapas möten mellan unga och arbetsgivare – för att få fler unga med utländsk bakgrund i jobb. Initiativet är ett samarbete mellan Right By Me och Umeå-baserade Vän i Umeå med stöd från Fort Knox.

Svårare att få jobb om man är född utomlands

Av Sveriges drygt två miljoner barn (0–17 år) har mer än var fjärde utländsk bakgrund (d.v.s. är själv född utomlands eller har två utrikes födda föräldrar). Lite mer än var tionde barn i Sverige är själva födda utomlands. Att vara född utomlands påverkar möjligheten att både börja gymnasiet och få ett arbete. Enligt Skolverket når endast drygt sex av tio utrikes födda elever gymnasiebehörighet efter avslutad grundskola. Motsvarande andel för elever som är födda i Sverige är drygt 90%. SCB:s senaste siffror (2022) visar att av de som har en gymnasieutbildning är 16% av de utrikes födda arbetslösa jämfört med 4% av de inrikes födda.

Right By Me möjliggör att unga med utländsk bakgrund får jobb

Right By Me startades av den sociala entreprenören Anna Lind 2016. Deras målsättning är att öka ungas sysselsättningsmöjligheter, fysiska och psykiska hälsa samt kraften att driva förändring för sig själva och i samhället i stort.

En nyckel är att fylla ungdomarnas CV:n där ungdomarna, genom Right By Me:s företagsnätverk, får extrajobb som kan bli en språngbräda till en längre anställning. Genom att anställa ungdomsledare från målgruppen som leder och planerar aktiviteter, och arrangerar en mängd olika sorters kapacitetsbyggande och sociala aktiviteter, stärker Right By Me ungdomarnas självkänsla och utökar deras nätverk.

Modellen sprids till Umeå i ett trepartssamarbete

Fort Knox är ett familjeägt bolag som investerar i små och medelstora företag –framförallt idéstarka entreprenörer med lokal förankring. De ville bidra till att stärka inkluderingen i Umeå och kontaktade därför Social Initiative för att hitta en bra organisation att samarbeta med. Efter utvärdering av ett antal organisationer valdes Right By Me ut. De hade en beprövad modell och var redo att skala upp sitt arbete till fler orter.

För att sprida modellen till Umeå skapades ett innovativt samarbete mellan Right By Me och Umeå-baserade Vän i Umeå med stöd från Fort Knox.

Unga kommer i jobb

Samarbetet är i full gång och bland annat har ”speed-intervjuer” mellan ungdomar och rekryterare på äldreboende- och hemtjänstföretag genomförts. Till sommaren har fem ungdomar fått sommarjobb genom Campus X och Riksbyggen.

”Det är ett spännande arbete på gång i Umeå och vi ser att många företag är intresserade av att bidra till att bryta utanförskapet för unga med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden. Just nu håller vi på att planera en träff mellan ett antal företag och ungdomar. Syftet är att ge företagen ett bredare perspektiv på mångfald och inkludering genom att unga delar sin resa, sina erfarenheter och kunskaper. Samtidigt kommer några unga sköta serveringen under träffen – vilket är något de kan använda för att fylla CV:et med nya erfarenheter”, berättar Farzan Mozaffari, program- & engagemangsutvecklare på Right By Me.

 

Fler partnerskap att inspireras av