Coronapandemin påverkar människor och samhällen över hela världen och många verksamheter har fått ställa om för att möta krisen. Kärnan i socialt entreprenörskap är att hitta kreativa lösningar på utmaningar i samhället. Vi lyfter nu några exempel på hur de sociala entreprenörer vi samarbetar med har justerat sina verksamheter för att fortsätta nå sina målgrupper och bidra till att hantera de utmaningar som pandemin för med sig.

Först ut är WISER, en internatskola på gymnasienivå för flickor från fattiga och utsatta familjer i Kenya.

Stängda skolor drabbar utsatta familjer extra hårt

På grund av utbrottet av covid-19 har många skolor världen över stängt och skickat hem sina elever. Aldrig tidigare har så många barn i världen varit hemma istället för i skolan samtidigt. För många innebär stängda skolor utebliven undervisning och lärande. Det drabbar de fattigaste och mest utsatta familjerna extra hårt.

Kenya stängde skolor i mitten av mars

I Kenya stängdes alla skolor i mitten av mars. Eleverna på WISER skickades hem, men skolan har lyckats hitta sätt för att nå eleverna och fortsätta utbildningen på distans.

Läxor och uppgifter via telefonen

Genom familj och vänner har de flesta av flickorna på skolan lyckats få tillgång till en telefon som de kan använda för att fortsätta hålla kontakten med lärare. Undervisningen sker digitalt och lärarna ger eleverna uppgifter via telefonen varje vecka. Genom sms kan eleverna ställa frågor och få stöd från sina lärare.

Hembesök till de som inte har tillgång till telefon

Alla flickor har dock inte tillgång till telefoner. För de eleverna trycker WISER upp papperskopior med läxor och övningar som de distribuerar till flickornas hem. I början av veckan får de uppgifter att utföra och i slutet av veckan rättas de.

På detta sätt kan eleverna fortsätta sin undervisning trots att de inte kan vara i skolan.


Dorcas Oyugi, rektor och ansvarig för WISER-skolan i Kenya, besöker en elev och lämnar läxor

 

Läs mer om våra sociala entreprenörer