Trots att världens länder har satt globala mål för att minska koldioxidutsläppen går arbetet för att nå dem för långsamt. Idag är mängden koldioxid i luften högre än vad den har varit på minst 800 000 år, enligt World Meteorological Organisation. Effekterna av våra utsläpp är synliga redan nu och kräver akuta insatser.

Vad vi kan göra för att minska koldioxidutsläppen

Internationellt samarbete och företagens hållbara omställning genom hela värdekedjan är grunden för att minska koldioxidutsläppen. Därutöver behöver vi investera i låginkomstländer för att minska de negativa effekterna och bygga hållbara samhällen.

Klimatförändringarna är globala och påverkar oss alla, men det är de fattigaste i låginkomstländer som drabbas hårdast. Samtidigt saknar låginkomstländer ofta tillräckligt med resurser för att hantera klimatförändringarna.

Klimatkrisen en katalysator för innovation

Klimatkrisen är en av de allvarligaste utmaningarna vi står inför idag, men det ger oss samtidigt stora möjligheter att hitta nya och innovativa lösningar. Ett exempel är Social Initiative Women & Climate där företag går samman för att minska koldioxidutsläppen genom kvinnligt entreprenörskap. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar att förbättra framtiden för fler.

 

Gå med i Social Initiative Women & Climate