Sociala entreprenören Anusha Bharadwaj är född i Indien. Under sin uppväxt märkte hon tidigt samhällets olika förväntningar på flickor och pojkar. Nu arbetar hon för att förändra traditionella attityder, stärka unga tjejer och utbilda jämställda killar.

Många tonårsflickor i Indien fastnar i social och ekonomisk ojämlikhet

Indien är hem till 72 miljoner tonårsflickor och många saknar viktig kunskap om sina sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa. Barnäktenskap är inte heller ovanligt. Flickor som gifts bort unga löper större risk att få barn tidigt och hoppa av skolan. Idag är det endast en tredjedel av alla kvinnor i Indien som förvärvsarbetar. Den onda spiralen leder till fortsatt fattigdom med social och ekonomisk ojämlikhet.

Varje flicka ska ha möjlighet att bestämma över sin framtid

Anusha kämpar för att varje flicka ska ha möjlighet att själv bestämma över sin egen framtid. Därför startade hon VOICE 4 Girls, som ger tjejer kunskap och mod att förändra både sin egen och andra tjejers situation. Genom läger ledda av kvinnliga universitetsstudenter, får flickorna kunskaper om hälsa och kropp, sina rättigheter i skolan och i hemmet, säkerhet och framtidsplanering. De får även kunskaper i ledarskap, problemlösning och utvecklar sin självkänsla.

För att nå verklig förändring krävs även jämställda killar

Möjligheterna att nå verklig förändring kräver att få med sig även pojkarna. Anusha startade därmed Boys 4 Change, som är läger för killar där de får kunskaper om kroppen, puberteten och kvinnors rättigheter, samt diskuterar våld, känslor och relationer.

Efter två 10-dagarsläger syns en förändring i killarnas inställning och attityd till olika jämställdhetsrelaterade frågor. Till exempel ökade andelen killar som inte håller med om påståendet ”En bra kvinna ifrågasätter aldrig sin mans/partners åsikter” med 46% efter lägret, jämfört med innan. Det är ett steg i rätt riktning, men ett fortsatt och långsiktigt arbete krävs för att skapa en hållbar förändring.

 

Läs mer om Anusha och VOICE 4 Girls