En hög andel kvinnor i Indien är fast i onda cirklar av ekonomiska, sociala och könsbaserade orättvisor. Medan 70% av männen har en anställning, är motsvarande siffra för kvinnor knappt 20%. Enligt UNDPs jämställdhetsindex ligger Indien långt ner, på plats 122 av 191 länder. VOICE 4 Girls arbetar för att få tonårstjejer från fattiga förhållanden att ta kommando över sin egen framtid och bryta de onda cirklarna.

Aktivitetsbaserade läger för tjejer

VOICE 4 Girls (V4G) genomför aktivitetsbaserade läger för flickor i årskurs 7-9 som vuxit upp under fattiga förhållanden och går på statliga internatskolor.

Lägren blir en engagerande, trygg och inkluderande plats där flickorna lär sig om menstruation, kvinnors rättigheter, våld i nära relationer, psykisk ohälsa, konsekvenser av tidiga äktenskap och graviditeter, samt om könsroller och sexualitet. Flickorna deltar i tre 10-dagars läger som drivs av universitetsstudenter som utbildas av V4G och ofta blir förebilder för flickorna.

Engagerar killar för ett mer jämställt samhälle

VOICE 4 Girls insåg att det inte räckte med att stärka tjejer för att uppnå jämställdhet. Tack vare stödet från en av Social Initiatives partners kunde organisationen utveckla och testa ett nytt program riktat till tonårskillar – Boys 4 Change. Genom Boys 4 Change utbildas killar till “gender ambassadors” med syftet att bidra till ett mer jämlikt samhälle.

Sedan 2017 har Social Initiative tillsammans med vår partner bidragit till att:

4 750 flickor och 2 200 pojkar deltagit i läger

x2 flickor vet vad de ska göra om de blivit utsatta för sexuella övergrepp (35% innan lägret jämfört med 65% efter lägret)

Över 50% av flickorna ändrade inställning till menstruation (från att ha sett det som något smutsigt till att tycka det är normalt)

Social entreprenör Anusha Bharadwaj

Trots att den sociala entreprenören Anusha Bharadwaj växte upp med stöttande föräldrar, upplevde hon tidigt bördan från samhällets förväntningar på henne som flicka och kvinna i Indien. Anusha brinner för att ge flickor möjligheten att själva forma sin framtid. Hon har en examen i Rural Management vid the Institute of Rural Management (Anand) och i Sociologi vid Annamalai University. Innan hon grundade VOICE 4 Girls år 2014 arbetade hon i över 10 år med utvecklingsarbete på den indiska landsbygden.

 

 

 

Mer om VOICE 4 Girls