Coronapandemin har medfört stora ansträngningar och utmaningar för vårdpersonal runt om i världen. I Kenya jobbar vårdpersonalen hos Lwala Community Alliance i frontlinjen av pandemin. De är på plats i byarna, ser till att familjerna får information om covid-19, hur man kan skydda sig och ser till att de med symptom får vård.

Community Health Workers ger råd och vård till familjer i byarna

Lwala Community Alliance, vars syfte är att bidra till en bättre hälso- och sjukvård i Kenya, arbetar bland annat med att rekrytera och utbilda kvinnor från byarna som historiskt sett har hjälpt gravida kvinnor att föda hemma. De utbildade kvinnorna – s.k. Community Health Workers – rör sig ute i byarna och gör hembesök. De ser till att de gravida kvinnorna föder på sjukhus eller vårdcentraler, följer upp och säkerställer att barnen vaccineras, utbildar familjerna i hygien och kostlära, diagnosticerar och remitterar eller i vissa fall behandlar enklare sjukdomstillstånd.

Förtroende viktigt för att nå ut med information

Under coronapandemin har Community Health Workers kommit att spela än ännu viktigare roll. Genom Lwala har de fått utbildning i vad coronaviruset är, hur det sprids och hur man bäst skyddar sig. Till exempel visar de familjerna hur man bygger enkla stationer för handtvätt.

Tack vare det förtroende som kvinnorna byggt upp med människorna i byarna har Lwala nått ut med den viktiga informationen till byborna. Lwala använder även radio och massutskick av sms för att nå ut med information till över 1 miljon människor på landsbygden i västra Kenya.

Fortsätter vårda

Genom att vidta åtgärder, exempelvis att ringa till familjerna innan hembesök för att säkerställa att alla är friska, hålla avstånd och bära skyddsutrustning, har Lwalas personal kunnat fortsätta arbetet i byarna även under pandemin.

Lwala fokuserar på att skydda vårdpersonalen, minska spridningen av viruset, upprätthålla befintlig vård och skydda de mest utsatta från socioekonomiska chocker.

Bidrar med kunskap och erfarenhet på alla nivåer

Lwala arbetar på alla nivåer – lokal, regional, nationell och global – för att bidra i kampen mot covid-19. Organisationen medverkar i globala nätverk och arbetar på nationell nivå för ett mer effektivt arbete mot covid-19 på lokal nivå i hela landet. Bland annat har man bidragit till nationella riktlinjer och policydokument för åtgärder med anledning av pandemin.

Social Initiative stöttar, genom partnerskap med Impilo och privatpersoner, Lwala att skala upp sin verksamhet. Under pandemin har medarbetarna på Impilo samlat ihop extra bidrag för att stötta Lwala ytterligare. Social Initiative arbetar aktivt med Lwala och följer utvecklingen noga.

 

Läs om hur Solar Sister i Tanzania arbetar under coronapandemin