Fler än 160 länder världen över har under coronapandemin stängt sina skolor för att begränsa smittspridning. FN uppskattar att 1,5 miljarder barn och unga påverkas av skolstängningarna. Aldrig tidigare har så många barn varit hemma istället för i skolan samtidigt.

Stängda skolor drabbar fattiga och utsatta familjer extra hårt

För många innebär stängda skolor utebliven undervisning och lärande. Det drabbar de fattigaste och mest utsatta familjerna extra hårt. FN:s utvecklingsorgan UNDP uppskattar att 60% av grundskoleeleverna i världen har varit utan utbildning under våren 2020. Anledningen är att de inte har tillgång till en dator hemma, och i många fall inte heller tillgång till internet.

I länder i Afrika söder om Sahara är det så många som 86% av eleverna som inte har en dator hemma, och 82% saknar tillgång till internet.

Tillgång till teknologi allt viktigare framöver

Under coronapandemin har det visat sig att tillgång till teknologi är nödvändigt för fortsatt skolgång, och i längden för den globala utvecklingen. Även under normala omständigheter har både tillgången till teknologi och IT-kunskaper stor betydelse för människors utveckling. Genom digitala hjälpmedel för utbildning kan elever lära sig mer effektivt och IT-kunskaper är många gånger en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. Idag finns dock ett stort teknik/IT-gap mellan fattiga och rika.

Möjligheter att skaffa datorvana och IT-kunskap

Flera av de sociala entreprenörer som Social Initiative samarbetar med fokuserar på att överbrygga det här gapet genom att utbilda och göra det möjligt för fler människor i fattiga områden att använda digitala verktyg.

Exempelvis driver Door Step School i Indien elva datorcenter som ger 3 600 barn i slummen möjlighet att lära sig att använda en dator, något de inte kan göra hemma. Women in Technology Uganda utbildar unga kvinnor inom IT med målet att de ska få en anställning eller starta egna företag, och skolan Uganda Rural Development Training håller just nu på att bygga ett ICT-labb på campus för att flickor från fattiga familjer i Uganda ska få möjlighet att utveckla sina IT-kunskaper.

Det här skapar förutsättningar för fler människor att ta del av information, komma in på arbetsmarknaden och i längden förbättra sin livssituation.

 

Läs mer om våra sociala entreprenörer