Som första uppdragsgivare var Carnegie Investment Bank med redan vid Social Initiatives uppstart år 2002, och i fjol gick samarbetet in på sitt tjugonde år. Över åren har vi gemensamt ingått partnerskap med sju sociala entreprenörer i fyra länder. Även om vd:ar och medarbetare har förändrats över tiden har engagemanget bestått och vuxit sig starkare. Långvarigheten tyder på att samarbetet varit framgångsrikt, så vad är anledningen till att Carnegie än idag ger Social Initiative förtroendet att vara en partner för att driva och utveckla deras sociala engagemang?

Ett innovativt upplägg

Svaret går kanske att finna i Social Initiatives unika arbetsmodell, som bygger på att hjälpa svenska företag att engagera sig och stödja sociala entreprenörer med effektiva metoder som jobbar inom områden som matchar företagets affärsverksamhet, och som kompletterar annat pågående hållbarhetsarbete. En bra matchning är nyckeln för långsiktiga partnerskap, och med långsiktigt stöd kan vi tillsammans skapa förändring som gör skillnad på riktigt. Genom att följa upp och mäta resultat säkerställer vi att stödet gör största möjliga skillnad. Varje samarbete skräddarsys för att passa både företaget och de sociala entreprenörerna.

Över 70% av medarbetarna engagerade

För Carnegie innebär det unika utformandet av engagemanget att man utsett ambassadörer som engagerar och informerar medarbetarna om de verksamheter man stödjer. Social Initiative driver arbetet och hjälper ambassadörerna att regelbundet anordna aktiviteter och tävlingar bland företagets medarbetare för att samla in medel.

”Jag är stolt över att cirka 70 % av Carnegies anställda är aktivt involverade för att bidra till arbetet hos de sociala entreprenörer vi stödjer i Indien och Uganda i samarbete med Social Initiative. Det är ett långsiktigt engagemang som för medarbetarna samman för en större sak – att göra det möjligt för barn och ungdomar från fattiga bakgrunder att förbättra sin egen framtid” säger Björn Jansson, vd Carnegie.

Carnegie stödjer i nuläget två organisationer: Door Step School i Indien och URDT i Uganda. Carnegies stöd över åren har bland annat bidragit till att:

Carnegie står stadigt när behoven förändras

Indien och Uganda var några av de länder i världen med hårdast restriktioner till följd av coronapandemin 2020. Det drabbade barns lärande hårt vilket sporrade nya kreativa lösningar. Tack vare Carnegies medarbetares engagemang kunde företaget ge extra stöd till båda organisationerna man stödjer i Indien och Uganda. Organisationerna agerade snabbt och hittade nya sätt att fortsätta nå ut till barnen, bland annat genom digitala hjälpmedel och radioprogram.

När restriktionerna lyftes och det var dags att återgå till ordinarie undervisning var Carnegies stöd avgörande för organisationernas återhämtning efter den ansträngda perioden. Carnegies långsiktiga engagemang innebär en trygghet för organisationerna att kunna ställa om och växla upp. I en värld skakad av konflikt och ekonomisk instabilitet är behovet av en fortsatt stabil partner större än någonsin för att kunna möta framtida utmaningar.

 

Carnegie och Social Initiative