Social Initiative

Projekten vi väljer ut drivs av sociala entreprenörer. I likhet med kommersiella entreprenörer är de innovativa och visionära människor som får saker att hända. Men de sociala entreprenörerna drivs framförallt av att skapa så stor förbättring som möjligt – för människor och för miljön – snarare än att maximera vinsten. Vissa sociala entreprenörer har valt att driva sin verksamhet som ideella organisationer, andra som vinstdrivande företag.

Vi har mycket bra erfarenhet av att investera i sociala entreprenörer. De knappa resurser som många har när de startar sin verksamhet driver fram en innovationskraft och kostnadsmedvetenhet som lever kvar även när de växer.